Thredbo

Thredbo, Australia

Elevation

Base
4478 feet
Base
Summit
6683 feet
Summit
Vertical Drop
2205 feet
Vertical Drop

Lifts

High Speed Quads
3
High Speed Quads
Quad Chair
1
Quad Chair
Double Chairs
2
Double Chairs
Surface Lifts
8
Surface Lifts

Terrain

Beginner Runs
16 %
Beginner Runs
Intermediate Runs
67 %
Intermediate Runs
Advanced Runs
17 %
Advanced Runs
Expert Runs
0 %
Expert Runs
Total Runs
48
Total Runs
Terrain Parks
6
Terrain Parks
Longest Run
4 miles
Longest Run
Skiable Terrain
1186 acres
Skiable Terrain
Snowmaking Area
72 acres
Snowmaking Area

Other Resorts in Region